ຕົ້ນດອກຊາກຸລະແທ້ ຂ້າມນ້ຳຂ້າມທະເລມາແຕ່ປະເທດຍີ່ປຸນ ຊົມໄດ້ທີ່ສວນຊາກຸລະເມືອງວຽງໄຊ

ຕົ້ນດອກຊາກຸລະແທ້ ຂ້າມນ້ຳຂ້າມທະເລມາແຕ່ປະເທດຍີ່ປຸນ ຊົມໄດ້ທີ່ສວນຊາກຸລະເມືອງວຽງໄຊ

23rd February 2020 0 By Admin

ຕົ້ນດອກຊາກຸລະແທ້

ທີ່ເອົາຂ້າມນ້ຳຂ້າມທະເລມາແຕ່ປະເທດຍີ່ປຸນ

ເພື່ອມາປູກໄວ້ທີ່ສວນຊາກຸລະເມືອງວຽງໄຊ,

ອີກບໍ່ດົນສວນຊາກຸລະແຫ່ງຈະງົດງາມຄືກັບຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸນ ປະຈຸບັນສວນແຫ່ງນີ້ມີການບົວລະບັດຮັກສາ

ໂດຍມີວິຊາການ ແລະ ຊຽວຊານຍີ່ປຸນຄ່ອຍໃຫ້ການແນະເປັນປະຈຳ

.