ແມ່ນແທ້ບໍ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການຜູ້ຍິງຕາມ 7 ຂໍ້ນີ້ ອ່ານເບິ່ງເລີຍ

ແມ່ນແທ້ບໍ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການຜູ້ຍິງຕາມ 7 ຂໍ້ນີ້ ອ່ານເບິ່ງເລີຍ

15th August 2022 0 By Admin

ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການຜູ້ຍິງຕາມ 7 ຂໍ້ນີ້ ສາວໆອ່ານເລີຍ
1 ບໍ່ຈູ້ຈີ້ຈຸກຈິກ
2 ບໍ່ໂທຈິກບໍ່ໂທນໍາ

3 ບໍ່ຄ່ອຍຈັບຜິດ
4 ບໍ່ງໍແງ ບໍ່ເອົາແຕ່ໃຈ

.

5 ບໍ່ງີ່ເງົ່າ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ
6 ບໍ່ປະຊົດ
7 ບໍ່ຫັກໜ້າເຂົາຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ? ຕອບໃຫ້ແນ່ ເພາະຖ້າເປັນຜູ້ຍິງແບບນີ້ອາດເປັນຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກເຈົ້າ ຫຼື ມີມີຄົນໃນສະຕ໋ອກຫຼາຍ