ມີພັນທະບັດປອມໃບ 50.000 ກີບ ລະວັງ ໃນການຮັບ-ຈ່າຍ

ມີພັນທະບັດປອມໃບ 50.000 ກີບ ລະວັງ ໃນການຮັບ-ຈ່າຍ

19th February 2020 0 By Admin

ແຈ້ງການດ່ວນຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລື່ອງ ລະມັດລະວັງ ໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ພັນທະບັດ ປະເພດໃບ 50,000 ກີບ

.

.