ນົມແມ່ຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກ

ນົມແມ່ຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກ

18th February 2020 0 By Admin

ພາຍຫຼັງເກີດລູກຈົ່ງໃຫ້ນົມແມ່ແກ່ລູກໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທໍາອິດຫຼັງເກີດ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນດີ ແລະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສາຍການເສຍເລືອດຫຼາຍ.

ຫົວນໍ້ານົມ ຫຼື ນໍ້າສົມສີເຫຼືອງໆ ທີ່ນົມແມ່ຜະລິດອອກມາໃນໄລຍະ 2-3 ມື້ທໍາອິດນັ້ນ ມັນຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກນ້ອຍຈາການຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຫົວນໍ້ານົມເປັນອາຫານທີ່ດີເລີດ ສໍາລັບລູກ ແລະຊ່ວຍຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆຈາກລໍາໄສ້ຂອງລູກພາຍຫຼັງເກີດ.

ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ລູກຕ້ອງດື່ມນໍ້ານົມນີ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ມັນສະອາດ ແລະດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກນ້ອຍ.

ໃຫ້ລູກກິນນົມເລື້ອຍໆ ຕາມທີີ່ລູກຕ້ອງການ ໃນ 2-3 ເດືອນທໍາອິດ. ການໃຫ້ນົມສາມາດໃຫ້ 8-10 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ຫຼືທຸກໆສອງຊົ່ວໂມງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ນົມຈາກເຕົ້າຢາງ ຫຼື ນົມທຽມໃດໜື່ງ. ຢູ່ໃນນົມແມ່ມີນໍ້ານໍ້າພຽງພໍ ຊຶ່ງເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າອື່ນໆ ເຖິງຈະເປັນລະດູຮ້ອນກໍ່ຕາມ. ນົມຈາກເຕົ້າແມ່ນສະອາດ ແລະບໍລິສຸດ 100%. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງຊ່ວຍລູກນ້ອຍບໍ່ໃຫ້ເຈັບປ່ວຍ.

ນົມແມ່ດີເປັນຢາວິເສດສໍາລູກ!
ນົມແມ່, ບັນຈຸທຸກໆສ່ວນປະກອບດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ລູກຕ້ອງການ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ດີ ແລະງ່າຍໃນການຍ່ອຍ.
ມັນຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກນ້ອຍຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເປັນໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ ແລະພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຍ້ອນວ່າ, ມັນບັນຈຸທາດຫຼາຍ ຕ້ານການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ.

ເຮັດໃຫ້ເດັກສາຍຕາດີ ແລະເປັນອັກເສບຫູໜ້ອຍລົງກວ່າການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມງົວ.

ຈາກການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຍິ່ງລູກນ້ອຍໄດ້ກິນນົມແມ່ດົນເທົ່າໃດ? ລາວຈະມີຄວາມສະຫຼາດສູງເທົ່ານັ້ນ ແລະຜົນການຮຽນກໍ່ດີຂຶ້ນ.

ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ, ລູກຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການພາລູກໄປໂຮງໝໍໜ້ອຍລົງ ເພາະເດັກແຂງແຮງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ການເກີດເປັນອັກເສບປອດ, ຖອກທ້ອງ, ເປັນຫືດ, ອັກເສບຫູ ແລະອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈອື່ນໆໜ້ອຍລົງ.

.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕະຫຼອດຊີວິດ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຊ່ວຍປ້ອງກັນລູກຈາກການມີຄວາມດັນເລືອດສູງ, ທາດໄຂມັນສູງ ແລະການເປັນເບົາຫວານໃນບັ້ນທ້າຍຂອງຊີວິດລູກ.

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຈະຊ່ວຍຕົວເຮົາເອງເຊັ່ນກັນ ຖ້າເຮົາລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວຈົນເຖິງ 6 ເດືອນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄຸມກໍາເນີດແບບທໍາມະຊາດ. ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອເຮົາເລີ່ມໃຫ້ອາຫານອື່ນໆເພີ່ມແກ່ລູກ, ເຮົາຈະຈຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດການຄຸມກໍາເນີດແບບໃໝ່ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງບໍ່ໃຫ້ຖືພາອີກ.

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໝັກພາຍຫຼັງເກີດລູກແລ້ວ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຫຼືມະເຮັງຮວງໄຂ່ໃນບັ້ນທ້າຍຂອງຊີວິດອີກດ້ວຍ. ນົມແມ່ຜູ້ຫນື່ງພຽງພໍສຳລັບລູກສອງຫລືສາມຄົນ.

ຈາກ彭思娜。。