ຫໍພິພິດຕະພັນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປັບປຸງໃໝ່ ເຊີນທ່ຽວໄດ້ເລີຍ

ຫໍພິພິດຕະພັນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປັບປຸງໃໝ່ ເຊີນທ່ຽວໄດ້ເລີຍ

17th February 2020 0 By Admin

ເຊີນຊົມຫໍພິພິດຕະພັນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເປີດບໍລິການແຕ່ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 8:30-16:30.

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານປະເທດນີວຊີແລນ

ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວລາວ

.

.

.

.

.

.

.

.

.