ລັດເລັ່ງສ້າງແຮງງານລາວ ສະໜອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ລັດເລັ່ງສ້າງແຮງງານລາວ ສະໜອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

14th February 2020 0 By Admin

ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢູ່ໂຄງການກໍ່່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ວັນທີ 14 ກຸມພາ ນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງງານກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີພຽງແຕ່ 3 ພັນກ່ວາຄົນ ໃນຈຳນວນແຮງງານທັງໝົດທີ່ມີການຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງມີຫລາຍກ່ວາ 24 ພັນຄົນ (ລວມທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນລາວ), ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານສີມືທີ່ບໍ່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບທາງລົດໄຟ.

ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາທັງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂື້ນ ເພື່ອຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້. ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ທັງແຮງງານລາວ ແລະ ການນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດກໍ່ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈປະຕິບັດຕາມສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ໄດ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ເພື່ອເປັນການເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດຕາມຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ດູແລ, ປົກປ້ອງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທັງສອງ.


ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກຜົນຂອງການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຢູ່ໂຄງການທາງລົດໄຟຜ່ານມາ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຮງງານລາວຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກນຳໂຄງການພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ສະເລ່ຍໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 ພັນຄົນ, ຈາກຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ເກືອບ 20 ພັນຄົນ. ເພາະສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ກໍຄືຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການແຫ່ງຂາດຈຶ່ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ຫຼື ຊື້ນຳໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານຂອງພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທັງໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ກໍໃຫ້ພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຖ່າຍທອດສີມືໃຫ້ແຮງງານລາວ ແລະ ການເສຍພັນທະຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການເຮັດວຽກຢູ່ໂຄງການແລ້ວເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກັບຄືນປະເທດທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນເພື່ອສືບຕໍ່ທຳມາຫາກິນຢູ່ປະເທດເຮົາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນຜ່ານມາໄດ້ສະເຫນີຂໍເຮັດບັດແຮງງາ່ນ, ບັດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໃຫ້ກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ 24 ພັນກ່ວາຄົນ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່ 265 ຄົນ.


ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນນາມອົງການມະຫາພາກ ນຳເອົາຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ເປັນກິດຈະກຳ ຫຼື ໂຄງການໃຫ້ໄວ ຫຼື ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ສ້າງນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການຂຶ້ນມາຕື່ມ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຄວນແມ່ນບັນດາພະແນກ ຮສສ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີການແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອບປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົນໄກການປະສານງານກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງກົມກັບພະແນກ ຮສສ, ລະຫວ່າງພະແນກ ຮສສ ກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການສະໜອງແຮງງານງານລາວໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໂດຍຂະແໜງ ພະແນກຈັດຫາງານ ຫຼື ສູນບໍລິການຈັດຫາງານຕ້ອງສະ ໜອງຂ້ມູນການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກລະອຽດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັບປຸງກົນໄກການລາຍງານຈາກລຸ່ມຂື້ນເທິງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ທຸກໆ ເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫຼື ກໍລະນີມີເຫດການສຸກເສີນ ຕ້ອງໃຫ້ລາຍງານໃຫ້ກົມ ຫຼື ຄະນະນຳກະຊວງໄດ້ຮັບຊາບໄວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ບໍ່ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຕຳນິວ່າພວກເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ສຶກສາ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.


ທາງລົດໄຟ ລວມທັງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຽຈີນ ເພື່ອກະກຽມສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານລາວໃຫ້ແກ່ກິດຈະການທາງລົດໄຟ ທີ່ຈະເປີດຂື້ນໃນປີອສອງປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນສັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້;

( ຂ່າວສານຮສສ: ເພັດສະໄໝ)