ວ້າວ! ເສົາອາທິດນີ້ມາສໍາຜັດຄວາມເປັນລາວທີ່ນີ້ ງານຕະຫຼາດນັດງາມລາວ “ເອກະລັກຊົງຄຸນຄ່າ ພູມປັນຍາຄວາມເປັນລາວ”

ວ້າວ! ເສົາອາທິດນີ້ມາສໍາຜັດຄວາມເປັນລາວທີ່ນີ້ ງານຕະຫຼາດນັດງາມລາວ “ເອກະລັກຊົງຄຸນຄ່າ ພູມປັນຍາຄວາມເປັນລາວ”

3rd February 2020 0 By Admin