ຂ່າວດີປີ 2020 ລັດຖະບານມີແຜນປັບຂຶ້ນ 500 ຄົນ ໂກຕ້າຮັບລັດຖະກອນ

ຂ່າວດີປີ 2020 ລັດຖະບານມີແຜນປັບຂຶ້ນ 500 ຄົນ ໂກຕ້າຮັບລັດຖະກອນ

9th November 2019 0 By Admin

ເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼາຍໆ ທີ່ເຮັດວຽກນຳອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນອາສາ, ສັນຍາຈ້າງ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງໃນຂົງເຂດພາກລັດ ຕ່າງກໍ່ຄອງຄອຍ ແລະ ລໍຕົວເລກ ການເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ ເພາະເນື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ມີການປັບຕົວເລກຮັບພະນັກງານ ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍສາເຫດ ແລະ ປັດໄຈທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ. ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກ ການປັບຕົວເລກຮັບລັດຖະກອນລົງ ຈາກ 3.000 ຄົນໃນປີ 2018 ມາເປັນ 1.500 ຄົນ ໃນປີ 2019.  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສຳລັບ ປີ 2020 ລັດຖະບານ ມີແຜນເພີ່ມຈຳນວນຕົວເລກລັດຖະກອນຂຶ້ນອີກ 500 ຄົນ ຈາກ 1.500 ໃນປີກາຍ ເປັນ 2.000 ຄົນ.

ອີງຕາມຂ່າວຫນັງສືພິມ ວຽງຈັນທາຍ ໂດຍອ້າບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງີນ ໄດ້ລາຍງານແຜນການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເຊິ່ງກຳລັງດຳເນີນໃນປະຈຸບັນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຂຶ້ນ ແຜນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ 2.000 ຄົນໃນ ປີ 2020 ແລະ ໄດ້ຂື້ນແຜນລາຍ ຈ່າຍໄວ້ແລ້ວ.

ເຊິ່ງທ່ານ ສົມດີ ໄດ້ສະເໜີກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ແລະ ທ່ານ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີນີ້, ຈຳນວນພະນັກງານ ອອກຮັບອູດໜູນບໍານານມີປະມານ 4.000 ຄົນ ໂດຍອິີງຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຂື້ນແຜນທົນແທນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດແຄນ. ການຫຼຸດຈຳນວນລັດຖະກອນໃນປີຜ່ານມານັ້ນແມ່ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນວຽກງານ ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງສາມາດເຮັດຫຼາຍວຽກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ປດຈຸບັນ ຈຳນວນລັດຖະກອນມີທັງໝົດ 184.000 ຄົນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,8% ຂອງປະຊາກອນ.

ຂະນະທີ່, ປີ 2019, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ 1.500 ຄົນ, ຫຼຸດລົງຈາກ  3.000 ຄົນ ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງລັດຖະກອນກວມເອົາຈຳນວນຫຼາຍ ທຽບໃສ່ປະຊາກອນ.