ອິດສາກັນທົ່ວ ເພງນີ້ມາເລີຍ “ຄົງຕ້ອງຍອມ” ມັນສ່າງໂຊກດີທີ່ໄດ້ໃຈເຈົ້າໄປຄອບຄອງ “ບໍ່ຫຼໍ່ແຕ່ໂອນໄວ ບໍ່ພໍໃຈໂອນເພີ່ມ”

ອິດສາກັນທົ່ວ ເພງນີ້ມາເລີຍ “ຄົງຕ້ອງຍອມ” ມັນສ່າງໂຊກດີທີ່ໄດ້ໃຈເຈົ້າໄປຄອບຄອງ “ບໍ່ຫຼໍ່ແຕ່ໂອນໄວ ບໍ່ພໍໃຈໂອນເພີ່ມ”

21st October 2021 0 By Admin