ເຜົ່າເໝືອງ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ກຳເນີດຈາກທາງຈີນ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາທາງພາກເໜືອຂອງລາວ

ເຜົ່າເໝືອງ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ກຳເນີດຈາກທາງຈີນ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາທາງພາກເໜືອຂອງລາວ

18th October 2021 0 By Admin