ຄໍາວ່າຫັກຫຼັງມັນໜ້າຢ້ານ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ມາຈາກສັດຕູ ແຕ່ມັນມາຈາກເພື່ອນ ແລະ ຄົນຮັກທີ່ເຮົາໄວ້ໃຈ

ຄໍາວ່າຫັກຫຼັງມັນໜ້າຢ້ານ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ມາຈາກສັດຕູ ແຕ່ມັນມາຈາກເພື່ອນ ແລະ ຄົນຮັກທີ່ເຮົາໄວ້ໃຈ

10th October 2021 0 By Admin