ເປັນຄົນແຂງເເຮງ, ຢູ່ດີມີແຮງມາຕະຫລອດບໍ່ເຄີຍເຈັບເຄີຍປ່ວຍ ແຕ່ຄືມາຈາກເມຍໄປແບບນີ້ Rip ເດີ້ຜົວ

ເປັນຄົນແຂງເເຮງ, ຢູ່ດີມີແຮງມາຕະຫລອດບໍ່ເຄີຍເຈັບເຄີຍປ່ວຍ ແຕ່ຄືມາຈາກເມຍໄປແບບນີ້ Rip ເດີ້ຜົວ

8th October 2021 0 By Admin