“ຂີ້ອິດສາ” ເປັນໂລກຈິດຊະນິດໜຶ່ງ

“ຂີ້ອິດສາ” ເປັນໂລກຈິດຊະນິດໜຶ່ງ

24th January 2020 0 By Admin

ຜົນການວິໄຈ ເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ມີນິໄສຂີ້ອິດສາ ເກີດຈາກການອ່ອນຫັດທາງດ້ານຄວາມຄິດ ເປັນໂລກຈິດຊະນິດໜຶ່ງ

ຄືຄົນທີ່ເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ດີແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈ ຢາກຈະໄດ້ ຢາກຈະມີ ຢາກຈະເປັນຄືເຂົາ

ຄວາມຮູ້ສຶກອິດສາແບບນັ້ນມັນບົ່ມເພາະໃນຈິດໃຈມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ,

ເຊິ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາການລ້ຽງດູ, ເບິ່ງແຍງຂອງພໍ່ກັບແມ່, ສັງຄົມແວດລ້ອມນັ້ນໆ, ວ່າລ້ຽງມາແບບໃດ ສົນໃຈໃຫ້ຄວາມຮັກ ຄວາມສໍາຄັນເຂົົາສໍ່າໃດ ຫຼື ມີການລ້ຽງລູກປຽບທຽບ, ຍາດກັນດີ ກັນເດັ່ນ.

.

ຈາກ: ข่าวช่องวัน