ບໍ່ສຳຄັນດອກ ຕອນລວຍຢູ່ກັບໃຜ ແຕ່ສຳຄັນຄືຕອນລຳບາກ ໃຜຢູ່ຂ້າງເຈົ້າ ບໍ່ລ້ຳບໍ່ລວຍແຕ່ຊ່ວຍກັນຫາດຽວກໍມີເອງ

ບໍ່ສຳຄັນດອກ ຕອນລວຍຢູ່ກັບໃຜ ແຕ່ສຳຄັນຄືຕອນລຳບາກ ໃຜຢູ່ຂ້າງເຈົ້າ ບໍ່ລ້ຳບໍ່ລວຍແຕ່ຊ່ວຍກັນຫາດຽວກໍມີເອງ

3rd October 2021 0 By Admin