ນີ້ແມ່ນປ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຢູ່ ຖ້າທ່ານຍັງເລາະ, ຊຸມແຊວ ລືມໄປໂລດຫ້ອງແອເຢັນ, ອາຫານແຊບ, ຄົນທີ່ເຄີຍກອດນອນ

ນີ້ແມ່ນປ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຢູ່ ຖ້າທ່ານຍັງເລາະ, ຊຸມແຊວ ລືມໄປໂລດຫ້ອງແອເຢັນ, ອາຫານແຊບ, ຄົນທີ່ເຄີຍກອດນອນ

3rd October 2021 0 By Admin