ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີຜູ້ຈາກໄປຍ້ອນໂຄວິດ 4 ມື້ລຽນກັນ ພ້ອມກັບຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຫຼາຍຂຶ້ນຕິກໆ

ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີຜູ້ຈາກໄປຍ້ອນໂຄວິດ 4 ມື້ລຽນກັນ ພ້ອມກັບຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຫຼາຍຂຶ້ນຕິກໆ

2nd October 2021 0 By Admin