ຕາອີ່ຕົນ ອ້າຍບ່າວນ້ອຍ ຖືກນ້າບ່າວໄລ່ອອກຈາກເຮືອນ ຈະຍ່າງແຕ່ວຽງ ກັບບ້ານທ່າເດືອ ບ້ານເກີດໄຊຍະບູລີ

ຕາອີ່ຕົນ ອ້າຍບ່າວນ້ອຍ ຖືກນ້າບ່າວໄລ່ອອກຈາກເຮືອນ ຈະຍ່າງແຕ່ວຽງ ກັບບ້ານທ່າເດືອ ບ້ານເກີດໄຊຍະບູລີ

1st October 2021 0 By Admin