ແມ່ນບໍ່ ຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ທີ່ຄົບກັນດົນໆ ຕ້ອງມີຜິດຖຽງກັນແນ່ ຖ້າຕ່າງຝ່າຍຮັກກັນຫຼາຍພໍ ຄວາມຮັກກໍຈະຍັງຢູ່

ແມ່ນບໍ່ ຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ທີ່ຄົບກັນດົນໆ ຕ້ອງມີຜິດຖຽງກັນແນ່ ຖ້າຕ່າງຝ່າຍຮັກກັນຫຼາຍພໍ ຄວາມຮັກກໍຈະຍັງຢູ່

28th September 2021 0 By Admin