ຊີວິດເລືອກບໍ່ໄດ້ ! ຕ້ອງເອົານ້ອງໄປລ້ຽງຢູ່ໂຮງຮຽນນໍາ ເພາະບໍ່ມີໃຜເບິ່ງແຍງ ພໍ່ແມ່ປະກັນ

ຊີວິດເລືອກບໍ່ໄດ້ ! ຕ້ອງເອົານ້ອງໄປລ້ຽງຢູ່ໂຮງຮຽນນໍາ ເພາະບໍ່ມີໃຜເບິ່ງແຍງ ພໍ່ແມ່ປະກັນ

21st January 2020 0 By Admin