ຄວາມດີຂອງຜູ້ຍິງ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຜູ້ຊາຍໄດ້ ແຕ່ເຂົາຈະປ່ຽນຖ້າເຂົາຮັກຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແທ້

ຄວາມດີຂອງຜູ້ຍິງ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຜູ້ຊາຍໄດ້ ແຕ່ເຂົາຈະປ່ຽນຖ້າເຂົາຮັກຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແທ້

23rd September 2021 0 By Admin