ຮີບໄປຊື້ມາໄວ້ເດີ້ອັນໃດຈໍາເປັນ ແຈ້ງດ່ວນ ໃຫ້ປິດມິນິມາກ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ຮ້ານຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ

ຮີບໄປຊື້ມາໄວ້ເດີ້ອັນໃດຈໍາເປັນ ແຈ້ງດ່ວນ ໃຫ້ປິດມິນິມາກ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ຮ້ານຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ

20th September 2021 0 By Admin