ສູ້ໆນັກຮົບຊຸດຂາວ ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ ຈະເສົາທິດ ສູ້ຊົນ ຢືນຢູ່ໃນດ່ານໜ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດມາດຕະການ

ສູ້ໆນັກຮົບຊຸດຂາວ ເຮັດວຽກບໍ່ເລືອກວັນເວລາ ຈະເສົາທິດ ສູ້ຊົນ ຢືນຢູ່ໃນດ່ານໜ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດມາດຕະການ

19th September 2021 0 By Admin