ຊີ້ແຈ້ງເລື່ອງຊ່າງຄົນໄທແປງຈັກຢູ່ໂຮງງານ ຄື “ຊ່າງຫັນເປັນຄົນລາວນິແຫຼະ ເຊິ່ງໄດ້ພົວພັນກັບຊ່າງຄົນໄທ ທີ່ລາວກະຢູ່ລາວມາດົນແລ້ວ”

ຊີ້ແຈ້ງເລື່ອງຊ່າງຄົນໄທແປງຈັກຢູ່ໂຮງງານ ຄື “ຊ່າງຫັນເປັນຄົນລາວນິແຫຼະ ເຊິ່ງໄດ້ພົວພັນກັບຊ່າງຄົນໄທ ທີ່ລາວກະຢູ່ລາວມາດົນແລ້ວ”

19th September 2021 0 By Admin