ສາວໂພສເຕືອນ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ກິນເຂົ້າບໍ່ຖືກເວລາ ນອນເດິກລຸກເຊົ້າ ລະວັງຮ່າງກາຍນ໋ອກແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ຈົ່ງໄດ້ໃສ່ນໍ້າ

ສາວໂພສເຕືອນ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ກິນເຂົ້າບໍ່ຖືກເວລາ ນອນເດິກລຸກເຊົ້າ ລະວັງຮ່າງກາຍນ໋ອກແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ຈົ່ງໄດ້ໃສ່ນໍ້າ

16th September 2021 0 By Admin