ງາມບໍ່ແພ້ແບບອິນເຕີ ງານແຕ່ງແບບບ້ານໆ ສານແຫສ້ອນໄຊ

ງາມບໍ່ແພ້ແບບອິນເຕີ ງານແຕ່ງແບບບ້ານໆ ສານແຫສ້ອນໄຊ

20th January 2020 0 By Admin

ສຸດເຈັງ ແລະ ຄັກຂະໜາດ ແບບນີ້ຕ້ອງເບິ່ງໄວ້ເປັນແບບງານແຕ່ງ ຫາອຸປະກອນປະກອບສາກໄດ້ແບບງ່າຍໆ ບ້ານເຮົາກໍມີ ແພມເປັນສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ

.

.

ງາມສຸດໆ

.

ຄັກໆ

.

.