ຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ! ຮ້ານໃດບໍ່ເຊັນ ຖືວ່າ ສະຫຼະສິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້

ຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ! ຮ້ານໃດບໍ່ເຊັນ ຖືວ່າ ສະຫຼະສິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້

11th September 2021 0 By Admin