ໜັກ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ມື້ 3 ກັນ​ຍາ ພົບ​ຜູ້​ຕ​ິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ 81 ຄົນ ຈາກ 146 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ 1 ຄົນ

ໜັກ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ມື້ 3 ກັນ​ຍາ ພົບ​ຜູ້​ຕ​ິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ 81 ຄົນ ຈາກ 146 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ 1 ຄົນ

3rd September 2021 0 By Admin