ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຈະໄດ້ບາຍ 100 ລ້ານແລກໄດ້ຈາກການເຂົ້າມາວົງການອອນລາຍ ຂອບ​ໃຈ​ທີ່​ອົດ​ທົນ​ມາ​ນຳ​ກັນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ

ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຈະໄດ້ບາຍ 100 ລ້ານແລກໄດ້ຈາກການເຂົ້າມາວົງການອອນລາຍ ຂອບ​ໃຈ​ທີ່​ອົດ​ທົນ​ມາ​ນຳ​ກັນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ

23rd August 2021 0 By Admin