ຄຳວ່າແມ່ສັ້ນໆ ທີ່ເຮັດຫຼາຍອັນເພີ່ອລູກ “ແມ່ອົດໄດ້ ແຕ່ລູກຕ້ອງກິນອິ່ມ” ສະພາບເສດຖະກິດຕອນນີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ດີ້ນຮົນທີ່ສຸດ

ຄຳວ່າແມ່ສັ້ນໆ ທີ່ເຮັດຫຼາຍອັນເພີ່ອລູກ “ແມ່ອົດໄດ້ ແຕ່ລູກຕ້ອງກິນອິ່ມ” ສະພາບເສດຖະກິດຕອນນີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ດີ້ນຮົນທີ່ສຸດ

10th August 2021 0 By Admin