ດຳນາຊ່ວຍກັນໄປ ຊ່ວຍກັນມາ ຈົນໄດ້ປ່ອຍນ້ຳໃສ່ນານ້ອງເພິ່ນວ່າ ດີໃຈນຳດຳນາຊ່ວຍຈົນໄດ້ວິວາຮ່ວມພາຂວັນ

ດຳນາຊ່ວຍກັນໄປ ຊ່ວຍກັນມາ ຈົນໄດ້ປ່ອຍນ້ຳໃສ່ນານ້ອງເພິ່ນວ່າ ດີໃຈນຳດຳນາຊ່ວຍຈົນໄດ້ວິວາຮ່ວມພາຂວັນ

30th July 2021 0 By Admin