ອາການເຈັບກະເພາະ ອາດເກີດຈາກຄວາມຄຽດຂອງທ່ານ

ອາການເຈັບກະເພາະ ອາດເກີດຈາກຄວາມຄຽດຂອງທ່ານ

16th January 2020 0 By Admin

ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຈັບປ່ວຍເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງລ້າຫ້ອງການ ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາ ແລະ ກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນເວລາ) ແລະ ອີກສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດທີ່ສະສົມໃນແຕ່ລະມື້.

ຄວາມຕຶງຄຽດເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບກະເພາະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເພາະໃນເວລາທີ່ຄຽດລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດຈະໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມ (Adrenal Gland) ໃຫ້ຜະລິດອາດິນນາລີນອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການຕື່ນໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ. ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຜະລິດນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນຈົນເກີດມີບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ມີການຫົດໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ.


ໃນເວລາທີ່ຄຽດຮ່າງກາຍຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ປອດມີການຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນສ້າງອາກາດທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຫົວໃຈຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຫາຍໃຈໄວຂຶ້ນ, ຮູດັງກໍ່ຂະຫຍາຍອອກ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ອງທາງຫາຍໃຈກວ້າງຂຶ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ່ອມເຫື່ອເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນກ້າມຊີ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຝອຍໃນຊັ້ນຜິວໜັງຫົດໂຕ ແລະ ເກີດອາການຂົນລຸກ. ເມື່ອຕ່ອມໄທຣອຍຜະລິດຮໍໂມນເພີ່ມປະຕິກິລິຍາການເຜົາຜານອາຫານອອກມາຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານ ການກະຕຸ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບນີ້ ອາດຈະນຳໄປສູ່ບັນຫາການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ມີອາການຫິວເຂົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄວາມຄຽດຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຜິດປົກກະຕິ, ຫາຍໃຈຖີ່ຂຶ້ນ, ກ້າມຊີ້ນມີອາການເຄັ່ງຕຶງ, ປາກແຫ້ງ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ຢຸດລົງ ເພື່ອຖະໜອມພະລັງງານຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດກົດໃນກະເພາະອາຫານສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປັ່ນປ່ວນໃນທ້ອງ ແລະ ຮູ້ສຶກປວດຮາກ.


ນອກຈາກພຶດຕະກຳດັ່ງກ່າວແລ້ວຈິດໃຈກໍ່ມີສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການເກີດພະຍາດກະເພາະອາຫານຜູ້ທີ່ມັກສະສົມຄວາມຄຽດໄວ້ເປັນເວລາດົນກໍ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໂຕເອງວ່າຢູ່ໃນເຄື່ອຄ່າຍຄຽດຈົນໃກ້ຈະເປັນພະຍາດກະເພາະ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າຮູ້ສຶກເບື່ອອາຫານ, ກິນບໍ່ໄດ້, ມີອາການມຶນງົງ, ງຸດງິດ, ລຳຄານໃຈຢູ່ເລື່ອຍໆ, ມັກຢູ່ຄົນດຽວ, ນອນບໍ່ຫຼັບທັງໝົດນັ້ນຄື: ກຳລັງຈະມີອາການຄຽດເຊິ່ງເປັນສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າມີໂອກາດທີ່ຈະເຈັບກະເພາະ.