ບໍ່ຫມິ່ນເງິນນ້ອຍ ບໍ່ຄອຍວາດສະຫນາ ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກກິນເງິນເດືອນ ແຕ່ການຄ້າຂາຍກໍສາມາດລ້ຽງຊີບເຮົາໄດ້ຖ້າ​ເຮົາ​ດຸ​ໝັ່ນ

ບໍ່ຫມິ່ນເງິນນ້ອຍ ບໍ່ຄອຍວາດສະຫນາ ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກກິນເງິນເດືອນ ແຕ່ການຄ້າຂາຍກໍສາມາດລ້ຽງຊີບເຮົາໄດ້ຖ້າ​ເຮົາ​ດຸ​ໝັ່ນ

25th July 2021 0 By Admin