ຕ້ອງເລັ່ງແກ້ບັນຫາແຮງງານລາວ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມີໜ້ອຍກວ່າແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ຕ້ອງເລັ່ງແກ້ບັນຫາແຮງງານລາວ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມີໜ້ອຍກວ່າແຮງງານຕ່າງປະເທດ

14th January 2020 0 By Admin