ປັບປຸງໃໝ່! ກຳນົດເອົາທຸກວັນຈັນ ແລະ ພະຫັດ ເປັນມື້ອອກຜົນຫວຍ ເລີ່ມ 3 ກຸມພານີ້

ປັບປຸງໃໝ່! ກຳນົດເອົາທຸກວັນຈັນ ແລະ ພະຫັດ ເປັນມື້ອອກຜົນຫວຍ ເລີ່ມ 3 ກຸມພານີ້

14th January 2020 0 By Admin

ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0189/ກງ ລົງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍການກຳນົດມື້ອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາ ຈາກ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ ມາເປັນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດຄືກຳນົດເອົາທຸກໆວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ ເປັນມື້ເວລາອອກເລກຫວຍ.

ໂດຍໃນແຈ້ງການ ກະຊວງການເງິນ ເຫັນດີໃຫ້ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາປັບປຸງມື້ອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາຈາກ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ ມາເປັນ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ ໂດຍກໍານົດເອົາເວລາ 20:00 ໂມງ ຂອງທຸກໆວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດເປັນວັນເວລາອອກເລກ ລາງວັນຫວຍພັດທະນາ (ກໍລະນີມື້ອອກເລກລາງວັນຫາກກົງກັບມື້ວັນພັກລັດຖະການ ແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນໄປໃສມື້ໃຫມ່ຕາມວັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ).

ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2845/ກງ ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2017 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ນໍາໃຊ້ເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 03 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.