ພາລະມີຫຼາຍຂື້ນ ເວລາວ່າງອາດມີຫນ້ອຍລົງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮອບຄອບຕ້ອງມີໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ຈາກ ສາວ ບາ​ບີ້

ພາລະມີຫຼາຍຂື້ນ ເວລາວ່າງອາດມີຫນ້ອຍລົງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮອບຄອບຕ້ອງມີໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ຈາກ ສາວ ບາ​ບີ້

11th July 2021 0 By Admin