BCELOneHeart ມອບເງິນກວ່າ 10 ລ້ານກີບທີ່ໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ອັດຕະປື

BCELOneHeart ມອບເງິນກວ່າ 10 ລ້ານກີບທີ່ໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ອັດຕະປື

13th January 2020 0 By Admin

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຈບຸນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຜ່ານ BCEL OneHeart ມອບເງິນໃຫ້ກັບ ໂຄງການ “ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຂວງອັດຕະປື 2019 ຈາກພາຍຸດີເປຼຊັນ” ຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລະດົມໄດ້ແມ່ນ 10.868.000 ກີບ (ສິບລ້ານແປດແສນຫົກສິບແປດພັນກີບຖ້ວນ) ມີຜູ້ໃຈບຸນບໍລິຈາກທັງໝົດ 99 ຄັ້ງ. ພິທີມອບ-ຮັບແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ບ້ານແກ້ງໄຊ ຄຸ້ມປາກເປາະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2020 ນີ້.

ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຈາກທັງໝົດມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ພູມະໂນ ລາຊາຈັກ ຫົວໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາ ອັດຕະປື, ຕ່າງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ພູສະແຫວງ ສິດທິປັນຍາ ນາຍບ້ານ ບ້ານ ແກ້ງໄຊ ຄຸ້ມປາກເປາະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈຳນວນ 29 ຄອບຄົວ ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ທ່ານ ສີໄສ ໄຊຍະສິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ພະນັກງານພາຍໃນ ທຄຕລ ສາຂາ ອັດຕະປື ແລະ ພະນັກງານແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເງິນທຶນທີ່ລະດົມມາໄດ້ພາຍໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ ໄດ້ນຳຈຳນວນເງິນບໍລິຈາກດັ່ງກ່າວ ໄປຊື້ເຂົ້າສານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເຂົ້າຕົວຈິງ ຈຳນວນ 1.450 ກິໂລ ມູນຄ່າ 10.868.000,00 ກີບ (ສິບລ້ານແປດແສນຫົກສິບແປດພັນກີບຖ້ວນ) ເພື່ອມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 29 ຄອບຄົວ, ຄອບຄົວລະ 50 ກິໂລ.

*

ທີ່ມາ: OneHeart