ດ່ວນ ! ປະກາດຊອກຫາທ້າວ ເຕ້ ບ້ານໂຄກເພີງ ລັກລອບຂ້າມມາແຕ່ປະເທດໄທ ສ່ຽງຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພົບ​ເຫັນ​ແຈ້ງ​ດ​້ວຍ

ດ່ວນ ! ປະກາດຊອກຫາທ້າວ ເຕ້ ບ້ານໂຄກເພີງ ລັກລອບຂ້າມມາແຕ່ປະເທດໄທ ສ່ຽງຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພົບ​ເຫັນ​ແຈ້ງ​ດ​້ວຍ

30th June 2021 0 By Admin