ຢ່າຫາເຮັດ! ມີກຸ່ມຄົນສວຍໂອກາດຮັບເຮັດບັດສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດປອມ ຫາກພົບເຫັນ ຈະໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ດຳເນີນຕາມກົດໝາຍ

ຢ່າຫາເຮັດ! ມີກຸ່ມຄົນສວຍໂອກາດຮັບເຮັດບັດສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດປອມ ຫາກພົບເຫັນ ຈະໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ດຳເນີນຕາມກົດໝາຍ

21st June 2021 0 By Admin