ຫຼາຍຄົນໄຝ່ຫາຄວາມສະດວກສະບາຍ ມີລົດໃຫຍ່ຂີ່ເເອເຢັນໆ ສຳລັບຂ້ອຍການທີ່ຢູ່ຂ້າງໆກັນ ບໍ່ເຄີຍຄິດສິອາຍອີກ

ຫຼາຍຄົນໄຝ່ຫາຄວາມສະດວກສະບາຍ ມີລົດໃຫຍ່ຂີ່ເເອເຢັນໆ ສຳລັບຂ້ອຍການທີ່ຢູ່ຂ້າງໆກັນ ບໍ່ເຄີຍຄິດສິອາຍອີກ

19th June 2021 0 By Admin