ທ່ານ ນາງ ວາລີ ໂພສ ຄວນໃຫ້ລົງຖະບຽນລ່ວງຫນ້າ, ວາງ​ແຜນກັນ​ດີໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແອອັດ,ບໍ່ເສຍເວລາຜູ້ມາແຕ່ໄກ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ໂພສ ຄວນໃຫ້ລົງຖະບຽນລ່ວງຫນ້າ, ວາງ​ແຜນກັນ​ດີໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແອອັດ,ບໍ່ເສຍເວລາຜູ້ມາແຕ່ໄກ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ

15th June 2021 0 By Admin