ຊົມເຊີຍ! ປີ 2019 ພາສີ ດ່ານສາກົນບໍເຕ່ນ ເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນການວາງໄວ້

ຊົມເຊີຍ! ປີ 2019 ພາສີ ດ່ານສາກົນບໍເຕ່ນ ເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນການວາງໄວ້

9th January 2020 0 By Admin

ໝົດປີ 2019 ພາສີ ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 283,90 ຕື້ກວ່າກີບທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 107,54% (ລື່ນແຜນການ 7,54% ຄິດເປັນເງິນເທົ່າກັບ 19,90 ຕື້ກີບ).


ທ່ານ ຄໍາສຸວັນ ວົງສິນນະສອນ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນແມ່ນໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນກັບກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I,ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນທາງດ້ານວຽງານວິຊາສະເພາະ, ດ້ານວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດແມ່ນຂຶ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I, ກົມພາສີ, ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ານລະບຽບຫຼັກການ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດ, ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້, ສ້າງກົນໄກເຂົ້າໃນການບໍລິການ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ພາສີ.


ປັດຈຸບັນດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນປະກອບມີ 03 ໜ່ວຍງານປະຈຳຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ, 02 ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 01 ດ່ານພາສີປະເພນີຂຶ້ນກັບຄື: ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງພາສີ, ໜ່ວຍງານກວດກາພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ (ລາວ -ຈີນ), ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນຊຽງກົກ (ລາວ – ມຽນມາ) ແລະ ດ່ານພາສີປະເພນີບ້ານມອມ (ລາວ – ຈີນ). ມີພະນັກງານ-ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງໝົດ 53 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ປະຈຳການຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ 42 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ປະຈຳການຢູ່ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ 5 ຄົນ, ປະຈຳການຢູ່ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນຊຽງກົກ 4 ຄົນ ແລະ ປະຈຳການຢູ່ດ່ານພາສີປະເພນີບ້ານມອມ 2 ຄົນຄົນ.


ໃນສົກປີ 2019 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 264 ຕື້ກີບ, ແຕ່ຜ່ານການຈັດເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງສາມາດເກັບໄດ້ 283,90 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 107,54% ຂອງແຜນການປີ (ລື່ນແຜນການ 7,54% ເທົ່າກັບ 19,90 ຕື້ກີບ), ຖ້າສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນປີຜ່ານມາ 32% ເທົ່າກັບ 69,46 ຕື້ກີບ (ປີຜ່ານມາຈັດເກັບໄດ້ 214,43 ຕື້ກີບ). ຊຶ່ງລາຍຮັບຫຼັກໆືໄດ້ຈາກຄ່າພາສີ-ອາກອນຂາເຂົ້າກວມເອົາ 86,58%, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆກວມເອົາ 11,65%, ຄ່າຊັກພິເສດສົ່ງອອກກວມເອົາ 1,39% ແລະ ຄ່າປັບໃໝຂາຍເຄື່ອງຮິບກວມເອົາ 0,38%.


ສ່ວນຄະດີເກີດຂຶ້ນທັງໝົດໃນ 2019 ດ່ານພາສີສາກົນໄດ້ຈັບກຸມທັງໝົດ 52 ຄະດີ. ໃນນັ້ນ: ເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນຄະດີການຈັບກຸມຄະດີລົດນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນ 15 ຄັນ, ໄມ້ 03 ຄະດີ, ຄະດີການລັກລອບຊຸກເຊື່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ສ ປປ ລາວ 02 ຄະດີ, ຄະດີທົ່ວໄປ 32 ຄະດີ.

ທ່ານ ກ່າວອີກວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂືຶ້ນ: ຍ້ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງໃນປີ 2019 ແມ່ນມີການນຳເຂົ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄຟທຳມະຊາດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວຖືກຕັດຂາດຄືປີຜ່ານມາ, ການນຳ້ເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດອື່ນແມ່ນມີການນຳເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີຜ່ານມາ,ມີພຽງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະແມ່ນມີການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ.


ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I, ກົມພາສີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນບວກກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຫ້າວຫັນ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພະນກັງານທຸກຄົນໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ພາຍໃນຄະນະດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳຢ່າງຊັດເຈນໃນການຊີ້ນຳບັນດາໜ່ວຍງານ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານພາສີປະເພນີທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ມີການສ່ອງສ່ອງແສງພາຍໃນຄະນະດ່ານເປັນແຕ່ລະອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ ແລະ ລາຍງານສະພາບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ເອົາໃຈໃສ່ປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການພາກລັດທີ່ປະຈຳການຢູ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນໃນການເຮັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດ ແລະ ລະບຽບການ, ໄດ້ມີການຈັດກອງວປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບສັງລວມຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສາເຫດຕ່າງໆ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອກໍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳເຂົ້າ -ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງຜ່ານດ່ານໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການກົດໝາຍ, ລະບຽບການທາງພາສີ ແລະ ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທີ່ມາ: ກະຊວງການເງິນ