ກາຍເປັນຄົນພິການແຂນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ ສູ້ຊົນຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍໃຈສູ້

ກາຍເປັນຄົນພິການແຂນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ ສູ້ຊົນຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍໃຈສູ້

7th January 2020 0 By Admin

ເປັນກໍາລັງໃຈທີ່ດີໃຫ້ຄົນທີ່ກໍາລັງທໍ້ແທ້ເສຍໃຈໃນໂຊກຊາຕາວາດສະໜາຢູ່ຕອນນີ້ ເພາະຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານດ້ອຍຄ່າ ບໍ່ສົມບູນ ແລ້ວ ຄິດຕໍາຄ້ອຍນ້ອຍໃຈ ຢຸດຄິດ ແລະ ຈົ່ງຊູ້ໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະຊີວິດເຮົາມີຄຸນຄ່າສະເໝີ

ເປັນຂ່າວ ແລະ ເລື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ເມື່ອມີຄົນແຊ ແລະ ກ່າວເຖິງ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນດ້ານການແຕ້ມຮູບ ແຕ່ນັ້ນມັນກໍທໍາມະດາທີ່ຄົນປົກກະຕິຄົນໜຶ່ງຈະມີພອນສະຫວັນ ສໍາລັບເລື່ອງຊາຍນີ້ທີ່ຢູ່ດີໆ ມື້ໜຶ່ງກໍຕ້ອງກາຍເປັນຄົນພິການແຂນ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກໃນການສູ້ຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດສານຕໍ່ຄວາມຝັນໃຊ້ຊີວິດຢູ່ມາ ປັດຈຸບັນ 24 ປີ

.

.

ທີ່ກ່າວເຖິງຢູ່ນີ້ ແມ່ນ ທ້າວ ສີວັນ ສີບຸນເຮືອງ (ວັນ) ອາຍຸ 24 ປີ ຢູ່ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໄຟຟ້າຊັອດ ຂະນະເຮັດວຽກຊ່ວຍພໍ່, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍແຂນທັງສອງເບື້ອງ ໃນປີ 2012,

.

.

ແຕ່ວັນກໍ່ສູ້ຊົນ ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການແຕ້ມູຮບ ເພັ້ນເກີບ, ແຕ້ມຮູບເໝືອນ, ຮູບເອ້ປະດັບເຮືອນ ເປັນຂອງຂວັນຕ່າງໆແຕ້ມໄດ້ໝົດດັ່ງຄົນປົກກະຕິເຖິງແມ້ວ່າຈະເສຍແຂນທັງສອງຂ້າງ

.

.

.

Facebook : Vanh LikeDrawing