​ແກ້​ຂ່າວ ສຳ​ລັບ​ໃບ​ສັກ​ວັກ​ຊີນ ບ່ອນ​ຂາວໆ​ນີ້​ໄວ້​ຈຳ​ກາເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ໃສ່​ຮູບ

​ແກ້​ຂ່າວ ສຳ​ລັບ​ໃບ​ສັກ​ວັກ​ຊີນ ບ່ອນ​ຂາວໆ​ນີ້​ໄວ້​ຈຳ​ກາເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ໃສ່​ຮູບ

20th May 2021 0 By Admin