ຄັ້ງແລກໃນໂລກ ຍິງໄວ 25 ປີ ເກີດລູກແຟດດ 9 ຄົນ ແລະ ແຂງແຮງດີທັງ​ໝົດ ເກີດ​ເທື່ອ​ດຽວ​ພໍ​ເລີຍ​ແບບ​ນິ​ຄັກໆ

ຄັ້ງແລກໃນໂລກ ຍິງໄວ 25 ປີ ເກີດລູກແຟດດ 9 ຄົນ ແລະ ແຂງແຮງດີທັງ​ໝົດ ເກີດ​ເທື່ອ​ດຽວ​ພໍ​ເລີຍ​ແບບ​ນິ​ຄັກໆ

6th May 2021 0 By Admin