ເຫັນດີຫຼືບໍ່ ບໍລິຈາກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ມີແທ້ໆ ສ່ວນຄົນທີ່ມີ ຫຼື ພໍຫາໄດ້ກໍຊ່ວຍຕົນເອງໄປກ່ອນ

ເຫັນດີຫຼືບໍ່ ບໍລິຈາກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ມີແທ້ໆ ສ່ວນຄົນທີ່ມີ ຫຼື ພໍຫາໄດ້ກໍຊ່ວຍຕົນເອງໄປກ່ອນ

5th May 2021 0 By Admin