ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັນ ແຕ່ຊ່ວຍເທົ່າທີ່ເຮົາຊ່ວຍກັນໄດ້ ໃນຊ່ວງວິກິດ ຊົມເຊີຍຄົນນ້ຳໃຈ ໜຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ຄ່າ​ຢາ​ປົວ​ໃຫ້ 2 ພໍ່​ລູກ​ທີ່​ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ

ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັນ ແຕ່ຊ່ວຍເທົ່າທີ່ເຮົາຊ່ວຍກັນໄດ້ ໃນຊ່ວງວິກິດ ຊົມເຊີຍຄົນນ້ຳໃຈ ໜຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ຄ່າ​ຢາ​ປົວ​ໃຫ້ 2 ພໍ່​ລູກ​ທີ່​ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ

3rd May 2021 0 By Admin