ແຊລບອກຕໍ່ ລະວັງມິດຊາຊີບ ແອບອ້າງວ່າເປັນ ພະນັກງານຈາກ ທະນາຄານ ລໍ້​ຖາມ​ເອົາ​ເລກ​ບັນ​ຊີ ແລະ ພາ​ສ​ເວີດ

ແຊລບອກຕໍ່ ລະວັງມິດຊາຊີບ ແອບອ້າງວ່າເປັນ ພະນັກງານຈາກ ທະນາຄານ ລໍ້​ຖາມ​ເອົາ​ເລກ​ບັນ​ຊີ ແລະ ພາ​ສ​ເວີດ

2nd May 2021 0 By Admin