ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວ ຄັນຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເຈົ້າດ່າຂ້ອຍ ຂ້ອຍດ່າເຈົ້າ ມັນບໍ່ດີ ເວລາສະພາບແບບນີ້ຕ້ອງສາມັກຄີກັນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວ ຄັນຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເຈົ້າດ່າຂ້ອຍ ຂ້ອຍດ່າເຈົ້າ ມັນບໍ່ດີ ເວລາສະພາບແບບນີ້ຕ້ອງສາມັກຄີກັນ

27th April 2021 0 By Admin