ຮູ້ຫຼືບໍ່? ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດຕິດຢູ່ໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບໄດ້ດົນເຖິງ 96 ຊົ່ວໂມງ 4 ມື້​ພຸ້ນ​ເດີ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດຕິດຢູ່ໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບໄດ້ດົນເຖິງ 96 ຊົ່ວໂມງ 4 ມື້​ພຸ້ນ​ເດີ້

27th April 2021 0 By Admin