ສາວໂພສ ຄອບຄົວໝູ່​ຂ້ອຍບໍ່ມີນ້ຳກິນ ເຂົາບໍ່ຂາຍໃຫ້ ເຂົາລັງກຽດ ນ້ຳຕາຈະໄຫລ ຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕິດໂຄວິດ ແລະ ຄອບຄົວແນ່

ສາວໂພສ ຄອບຄົວໝູ່​ຂ້ອຍບໍ່ມີນ້ຳກິນ ເຂົາບໍ່ຂາຍໃຫ້ ເຂົາລັງກຽດ ນ້ຳຕາຈະໄຫລ ຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕິດໂຄວິດ ແລະ ຄອບຄົວແນ່

25th April 2021 0 By Admin